Wszystko, co musisz wiedzieć o urlopie wychowawczym

Dziś moje drogie czytelniczki przychodzę z bardzo ważnym dla mam tematem. Mianowicie urlop wychowawczy. Nie jedna z was się zapewne zastanawia jak złożyć wniosek? Jakie prawa wam przysługują? Jakie prawa ma pracodawca? Postanowiłam wszystko zebrać w jedno miejsce i puścić to na blogu. Jednak zacznijmy od tego co to właściwie jest ten urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy jest przerwą w pracy, aby móc dalej sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem, po tym, jak wykorzystało się inne formy urlopu po urodzeniu dziecka.

Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje rodzicom:

*Do końca roku, w którym dziecko obchodzi 6 urodziny;

*Do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności w przypadku dzieci niepełnosprawnych (w ramach dodatkowego urlopu wychowawczego).

Prawo do urlopu wychowawczego przysługuj i matce, i ojcu, pod warunkiem, że mają przynajmniej 6-miesięczny staż pracy (niekoniecznie u obecnego pracodawcy).

Urlop wychowawczy można rozpocząć bezpośrednio po macierzyńskim połączonym z rodzicielskim. Urlop wychowawczy może trwać maksymalnie 36 miesięcy, przy czym jeden miesiąc jest zarezerwowany dla drugiego rodzica. Oznacza to, że jednej osobie przysługuje maksymalnie 35 miesięcy urlopu, czyli 2 lata i 11 miesięcy.

Jeśli rodzic decyduje się na urlop wychowawczy bezpośrednio po płatnym rocznym urlopie po narodzinach dziecka, może mieć wolne od pracy 3 lata i 11 miesięcy bez jednego dnia. Można wziąć go w całości lub podzielić na maksymalnie 5 części.

Urlopy i ich wyliczanie są niezwykle istotnym aspektem pracy każdej kadrowej. Warto zatem kompleksowo zapoznać się z tym zagadnieniem i regularnie je odświeżać na przykład korzystając z kursów kadrowych dostępnych w sieci.


Zasady wykorzystania urlopu wychowawczego

Warto pamiętać, że w czasie urlopu wychowawczego nie otrzymuje się wynagrodzenia (nie jest to urlop płatny). Ponadto, wygasają zobowiązania pracodawcy wobec pracownicy i odwrotnie. Urlop wychowawczy natomiast wlicza się do okresu zatrudnienia (jest to okres składkowy, więc liczy się też do emerytury i wpływa na jej wysokość).


Praca podczas urlopu wychowawczego

Prawo pozwala pracować podczas urlopu wychowawczego i to nie tylko u tego samego pracodawcy pod warunkiem jednak, że wykonywana praca nie wyklucza sprawowania opieki nad dzieckiem. W tym czasie można też się uczyć.

Umowa terminowa, z określonym czasem jej trwania, pozwala na wykorzystanie urlopu wychowawczego wyłącznie do dnia, do którego zawarta jest umowa o pracę. Przebywanie na urlopie wychowawczym nie powoduje automatycznego wydłużenia umowy na kolejne miesiące.

Wniosek o urlop wychowawczy

Wniosek o urlop wychowawczy składa się u swojego pracodawcy nie później niż 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna) dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Pracodawca musi uwzględnić złożony wniosek, innymi słowy nie może odmówić przyznania urlopu wychowawczego. Pracownik może zmienić plany do 7 dni przed rozpoczęciem urlopu, składając u pracodawcy pisemny wniosek o wycofanie wcześniejszego podania.


Zasiłek na urlopie wychowawczym

Co do zasady, w trakcie urlopu wychowawczego nie przysługuje zasiłek. Jeżeli jednak pracownik przebywa na urlopie i w jego trakcie pobiera zasiłek rodzinny, możesz starać się o przyznanie zasiłku wychowawczego, będącego formą pomocy dla osób o najniższych dochodach. Wynosi on 400 zł miesięcznie, wypłacany jest przez 24, 36 lub 72 miesiące, w zależności od liczby posiadanych dzieci i ich szczególnych potrzeb.


Przerwanie urlopu wychowawczego

Przerwanie urlopu wychowawczego możliwe jest w każdym momencie, o ile pracodawca wyrazi na to zgodę. Jeśli nie zgadza się na wcześniejszy powrót do pracy, najpóźniej 30 dni przed datą planowanego powrotu do pracy należy powiadomić pracodawcę pisemnie o zamiarze wcześniejszej rezygnacji z urlopu wychowawczego. W takiej sytuacji pracodawca nie ma prawa odmówić powrotu.


Ochrona przed zwolnieniem w trakcie urlopu wychowawczego

Podczas korzystania z urlopu wychowawczego pracownica jest chroniona przed zwolnieniem z pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia jego zakończenia.

Istnieje jednak kilka wyjątków. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić w sytuacji, gdy:

*Pracodawca ogłosi upadłość lub likwidację;

*Zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika;

*Zostały przeprowadzone przez pracodawcę zwolnienia grupowe.


Ciąża w trakcie urlopu wychowawczego

Jeżeli w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego kobieta zaszła w ciążę, ma prawo do skorzystania z dwóch możliwości: przejścia na zwolnienie lekarskie lub pozostania na urlopie wychowawczym.

Jeżeli skorzysta ze zwolnienia lekarskiego, będzie mogła otrzymać zasiłek chorobowy z tytułu ciąży w wysokości 100 % wynagrodzenia otrzymywanego przed pierwszym porodem lub wykorzystać urlop macierzyński.

Co należy zrobić? Przerwać urlop wychowawczy i wrócić chociażby na jeden dzień do pracy, a następnie przedłożyć zwolnienie lekarskie pracodawcy. Zgłaszając swój powrót należy uprzedzić pracodawcę o tym, że jest się w ciąży i planuje zwolnienie. Następnie od dnia porodu jest prawo do pełnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Natomiast po wykorzystaniu 52 tygodni pracownica ma prawo do kolejnego urlopu wychowawczego.

Mam nadzieję dziewczyny, że choć odrobinę wam pomogłam w tym aspekcie. Tak naprawdę nie każdy wie o co chodzi w tych urlopach i jak to prawnie wygląda.

Wpis sponsorowany

Pozdrawiam

Natalia


Komentarze

Prześlij komentarz

W związku z ustawą RODO o ochronie danych osobowych, informuję, że na stronie *Natalia i jej świat* używane są pliki cookie Google i podobne technologie do ulepszania i dostosowywania treści, analizy ruchu, dostarczania reklam oraz ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym dostępem. Komentując przyjmujesz to do wiadomości i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych i informacji zawartych w plikach cookies.

Zostawiając komentarz wyrażasz zgodę na gromadzenie danych osobowych zawartych w komentarzu takich jak np. nick, imię i nazwisko, adres e-mail. Dane te nie będą wykorzystywane przez Administratora Bloga. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności

Dziękuję za każdy pozostawiony komentarz

instagram